Spory o doménová jména v doméně „.eu“ – poslední změny

V minulém roce dosáhla doména „.eu“ hranice 3. miliónů registrovaných doménových jmen. Spory o tyto doménová jména jsou pochopitelně nezanedbatelnou součástí působení této domény.

Poslední změna procesních pravidel přinesla jistá zjednodušení v postupu řešeních sporů o tyto doménová jména. V textu shrnuji některé principy fungování domény doplněné o základní výklad procesních postupů rozhodčího orgánu s důrazem na změny pravidel účinných k 1. únoru 2010.

článek umístěn na serveru epravo.cz

Formy průměrného výdělku

§ 356 Zákoníku práce
(1) Průměrný výdělek se zjistí jako průměrný hodinový výdělek.
(2) Má-li být uplatněn průměrný hrubý měsíční výdělek, přepočítá se průměrný hodinový výdělek na 1 měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce; průměrný rok pro tento účel má 365,25 dnů. Průměrný hodinový výdělek zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance a koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce.
...