K trestnosti hry „skořápky“

Hra „skořápky“, resp. „placičky“, je hra, které se účastní jednak její provozovatel, využívající své zručnosti při přemisťování koleček z místa na místo, a dále pak třetí osoba, která proti provozovateli sází peníze a snaží se uhodnout, na kterém místě se nachází označené kolečko poté, co s nimi provozovatel nějakou dobu manipuloval. Vzhledem k tomu, že člověk obvyklých schopností není schopen tyto přesuny spolehlivě sledovat a zaznamenat, takže za takové situace pouze hádá, kde se kolečko nachází a při jejich celkovém počtu tři je tedy pravděpodobnost provozovatele na výhru dvakrát vyšší, je zřejmé, že tato hra rovné možnosti výhry pro účastníky nezaručuje a jsou tak naplněny zákonné znaky trestného činu provozování nepoctivých her a sázek podle § 250c tr. zák.

NS 11 Tdo 48/2007

Spory o doménová jména v doméně „.eu“ – poslední změny

V minulém roce dosáhla doména „.eu“ hranice 3. miliónů registrovaných doménových jmen. Spory o tyto doménová jména jsou pochopitelně nezanedbatelnou součástí působení této domény.

Poslední změna procesních pravidel přinesla jistá zjednodušení v postupu řešeních sporů o tyto doménová jména. V textu shrnuji některé principy fungování domény doplněné o základní výklad procesních postupů rozhodčího orgánu s důrazem na změny pravidel účinných k 1. únoru 2010.

článek umístěn na serveru epravo.cz

Formy průměrného výdělku

§ 356 Zákoníku práce
(1) Průměrný výdělek se zjistí jako průměrný hodinový výdělek.
(2) Má-li být uplatněn průměrný hrubý měsíční výdělek, přepočítá se průměrný hodinový výdělek na 1 měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce; průměrný rok pro tento účel má 365,25 dnů. Průměrný hodinový výdělek zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance a koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce.
...

Elektronické doručování

Přednáška JUDr. Radima Polčáka, Ph.D. o novele OSŘ, která vstupuje v platnost 1.7.2009, zejména zohledňuje nový systém elektronického doručování.

Link na přednášku zde.
Zajímavé momenty:
Technickou stránku zajišťuje Česká pošta, ale reálně je služba outsourcována Telefonicou O2, v nynější době ještě není přípravena, vyhláška je těsně před schválením. Předpisy neupravují vnitřní ani vnější bezpečnost, jsou zde tedy velká bezpečnostní rizika zneužití, jak zvenku tak i ze společností spravujících systém.
OSŘ stanovuje priority doručování - osobní doručování, na druhém místě již elektronické doručování, pokud není možnost doručit do datové schránky doručí se do jiné elektronické schránky (klasické emailové schránky), tam již ale není možnost prokázat doručení jako u datové schránky. Jinak nastává klasické papírové doručení dle stávající úpravy (s drobnými změnami).
U datové schránky sám systém dává potvrzení o doručení. Emailové doručení je možné pouze pokud adresát sám mail sdělí, pak musí zpět zaručeným elektronickým zaručeným podpisem potvrdit. V OSŘ je chybka rozporná s evropským právem, nelze požadovat akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb.
Povinnost zřídit datovou schránku mj. pro veškeré PO zapsaným v obchodním rejstříku, soud ze zákona pak doručuje do datové schránky. Připravenost soudu je ovšem minimální, lze to obejít umožňuje-li to povaha dokumentu. Samotná povinnost vytvářet elektronické dokumenty není, proto může padnout povinnost doručovat elektronicky (i přes povinnost konvertovat dokumenty). Problém s prodlevou změn u datových schránek, zejména pro statutární zástupce. Praxe ukáže, zda je možné to paušálně zneužít. Delegace oprávnění přístupu do datové schránky je možná, pravděp. bude mít formu formulářového žádosti, zákon to ale neupravuje ani vyhlášky. Pravděp. bude možno omezit i okruh dokumentů, ke kterým bude mít delegovaná osoba přístup (např. pouze k dokumentům od FÚ).
Doručení do datové schránky je momentem přihlášení k datové schránce, nebo fikce doručení poukud se ke schránce nikdo nepřipojí (po 10ti dnech).

předpisy: zákon č. 7/2009 Sb. (novelizující OSŘ), dále zákon č. 300/2008 o elektronických úkonech (zavádí pojem datová schránka)

Nejlepší vláda

"Die beste Regierung ist die, welche am wenigsten regiert."

I heartily accept the motto, “That government is best which governs least”; and I should like to see it acted up to more rapidly and systematically. Carried out, it finally amounts to this, which also I believe, “That government is best which governs not at all”; and when men are prepared for it, that will be the kind of government which they will have.

Henry David Thoreau