Odsouzení blogera

Soudní spor mezi blogerem a čtenářem přispívajícím do diskuze. Podstatou sporu je kultivovanost diskuzních fór na zpravodajských servech, aneb co ještě je přijatelným osobním soudem na adresu jiné osoby chráněné ústavním právem na svobodu projevu a co již tuto hranici překračuje, anebo co už je a co jeětě není rasistický výrok, v elegantním soudním rozsudku.

Podrobný popis kauzy v níže uvedených článcích.

Pár komentářů pro a proti:
Ondřej Nezbeda - Puncovaný génius (vč. videozáznamu závěrečné řeči soudkyně)
Marek Švehla - Dobrý rozsudek nad blogerem
Miloš Čermák - Ponechme mravy, zrušme diskuze
Diskuze k tématu na Ihned.cz Pomozte nám sledovat diskuze pod články - přeci jen to alespoň něco posunulo o kus dále.

Původní článek: Michal Matoušek - Z magických střípků šachu, tolerance i lásky a diskuze k němu.

Hledání vědění

Koordinace produkce veřejných statků ve formě správy je tedy správou veřejných záležitostí uskutečňovanou státem. Tak v podstatě koordinace produkce veřejných statků formou správy je státní správou.

Petr Mrkývka (IN Finanční právo a finanční správa, I.díl, MU Brno 2006, str. 10)

„No, hledáme cestu domů a nenalézáme ji, tak jsem myslel, když budeme hledat pískoviště, jistě je nenajdeme, a to bude dobré, protože pak možná najdeme, co jsme nehledali, a to by mohlo právě být, co jsme ve skutečnosti hledali."
Medvídek Pú