Hledání vědění

Koordinace produkce veřejných statků ve formě správy je tedy správou veřejných záležitostí uskutečňovanou státem. Tak v podstatě koordinace produkce veřejných statků formou správy je státní správou.

Petr Mrkývka (IN Finanční právo a finanční správa, I.díl, MU Brno 2006, str. 10)

„No, hledáme cestu domů a nenalézáme ji, tak jsem myslel, když budeme hledat pískoviště, jistě je nenajdeme, a to bude dobré, protože pak možná najdeme, co jsme nehledali, a to by mohlo právě být, co jsme ve skutečnosti hledali."
Medvídek Pú

Žádné komentáře: