InfoSoud

Ministerstvo spravedlnosti spustilo webovou aplikaci, která umožní dotazovat se na stav soudního řízení. Projekt je součástí postupné elektronizace českého soudnictví E-Justice. Odpadá tak nutnost dotazovat se na stav soudního řízení telefonicky či osobní návštěvou soudu. Pracovnice soudu tak do dneška učinila pouze to, co dnes může učinit každý sám přes internet. Nutné je znát spisovou značku a také soud u kterého je daný spis veden. Po zadání těchto údajů se uživateli zobrazí přehledná stránka na které jsou uvedeny provedené úkony v dané věci. Jednotlivé položky lze dále rozkliknout pro zobrazení bližších podrobností.

InfoSOUD umožňuje získat elektronicky tyto základní údaje:

Zahájení řízení, manipulace se spisem soudním komisařem, vydání rozhodnutí, podání opravného prostředku, vyřízení opravného prostředku, nařízení jednání, zrušení jednání, odeslání spisu, vrácení spisu, předání spisu k novému projednání, přerušení řízení, pokračování v řízení, pravomocné ukončení věci.

Všechny tyto údaje jsou již dnes evidovány v systému ISAS, jednotlivé databáze však nebyly propojeny v celek proto nebylo možno vyhledávat globálně. Dnes se veškerá data zasílají jednou denně na centrální server (Centrální evidence stavů věcí) z kterého poté čerpá data i aplikace InfoSoud.

Do budoucna se počítá také s aplikací, která umožní zobrazovat seznam jednání vedených u konkrétního soudu v určitý den, obdoby klasické úřední desky. Aplikace InfoSoud se tak připojila k již spuštěným projektům elektronického insolvenčního rejstříku a elektronické podatelny. Dále bychom se měli dočkat v květnu 2008 elektronických úředních desek, v lednu 2009 elektronického platebního rozkazu a během roku 2009 elektronického spisu.

Další zdroje: Egovernment - InfoSoud (pdf)
Aktualne.cz - Stav jednání soudu lze zjistit na internetu
ČT24.cz tisková konference Jiřího Pospíšila k InfoSoudu

3 komentáře:

aj my řekl(a)...

taketo novinky by sme privitali aj v našom sudnictve,bolo by zaujimave sledovat pracu sudu on line

Anonymní řekl(a)...

Bohužel infosoud neumožňuje hledat v řízeních, které v I. hlavě rozhodují krajské soudy. Jakoby na to autoři projektu zapomněli.

Px řekl(a)...

Krajské soudy by se měly připojit v průběhu následujícího půlroku. Důvodem je jiný informační systém na Krajských soudech, který vzešel z rozdílného výběrového řízení.