Spisová značka - význam zkratek druhů řízení

Spisovou značku používá soud ve veškeré komunikaci v souvislosti s řízením. Má čtyři části: číslo senátu (vždy číselný údaj), druh věci (text např. "T", "C", "E", "Nc"), běžné číslo (číselný údaj) a za lomítkem ročník (číselný údaj). Jednotlivé části spisové značky mohou, ale nemusí, být odděleny mezerami. Zápis 2T213/2007 znamená totéž co 2 T 213 / 2007. Tato spisová značka obsahuje číslo senátu 2, druh věci T, běžné číslo 213 a ročník 2007. V běžné komunikaci soudy používají také číslo jednací, to se skládá ze spisové značky a čísla listu konkrétní písemnosti. V případě 2T213/2007-13 se tedy jedná o písemnost založenou ve spise pod číslem 13.
Význam jednotlivých zkratek druhu věcí je uveden zde:

 • C – občanskoprávní řízení
 • Cm – obchodněprávní řízení
 • P – opatrovnické řízení a řízení ve věcech nezletilých dětí
 • Nc – některá opatrovnická řízení, nejasné návrhy a další
 • E – exekuce
 • Cd – dožádání jiných soudů ve věcech občanskoprávních
 • D – dědické řízení
 • U – řízení o umoření listin
 • Sd – řízení o vydání směnečného (šekového) platebního rozkazu
 • Co – řízení o opravných prostředcích v občanskoprávních věcech
 • INS - řízení o návrzích podle insolvenčního zákona
 • K – konkurzní řízení
 • Kv – řízení o návrzích na vyrovnání podle zákona o konkurzu a vyrovnání
 • T – trestní řízení
 • Tm – trestní řízení ve věcech mladistvých
 • Rod- řízení ve věcech dětí mladších 15 let podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže
 • PP – podmíněné propuštění
 • Nt – některé věci související s trestním řízením, např. rozhodování soudu v přípravném řízení trestním
 • Ntm - některé věci související s trestním řízením proti mladistvým, např. rozhodování soudu v přípravném řízení trestním
 • L - řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče
 • Td – dožádání jiných soudů ve věcech trestních
 • To – řízení o opravných prostředcích v trestních věcech
 • Tmo – řízení o opravných prostředcích v trestních věcech mladistvých

kompletní seznam zkratek Encyklopedie Iuridicum - soudní rejstřík, další info Encyklopedie Iuridicum - spisová značka.

Žádné komentáře: